Podatelna – informace

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

 

Adresa podatelny organizace:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
Čajkovského 1908/82
400 01 Ústí nad Labem
Pondělí až pátek od 07,00 - 14,00 hodin

Na pracovišti podatelny jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové (písemné) podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude domluven postup pro její odstranění.


Elektronická adresa podatelny:      

podatelna@dozp-ul.cz


ID datové schránky:   

rbtkjhv

 

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

  • prostřednictvím datové schránky - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB
  • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB
  • na přenosném technickém nosiči - přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk

 

Formáty datových zpráv:

  • PDF/A, (ISO 19005); TXT; RTF; DOC / DOCX; XLS/XLSX; ODT; ODS; ODO; XML; PPT; PPTX; HTM; HTML; ZFO;
  • JPG/JPEG/JFIF ISO/IEC 13818; PNG ISO/IEC 15948; TIFF/TIFF; BPM; GIF; MPEG1; MPEG2; WAV; MP3; MP4; WMV

Náležitosti doručování datové zprávy:

  • Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

Bezpečnost datové zprávy:

  • Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná, obsahuje chybný datový formát) nebo obsahuje program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

  • Zpráva potvrzující doručení datové zprávy je vyjádřením, že zpráva byla přijata k vyřízení.