Bezbariérový přístup DOZP Trmice

 

Bezbariérový přístup do budovy DOZP Trmice, Za Humny 580/15, Trmice

 

Registrační číslo:     013 310

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020

Podprogram: 013 D 312 Podpora mobility sociálních služeb

Dílčí cíl: Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů

Název projektu: Bezbariérový přístup do budovy č. p. 580/15 DOZP Trmice

Období realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 11. 2021

 

Cíl projektu

Sociální služba § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením na adrese Za Humny 580 je zde poskytována ve dvou stavebně oddělených domácnostech. Cílem je, aby klient nemusel ze sociální služby odejít z důvodu dosažení věku (viz registrace), aby měl možnost dožít svůj život v prostředí, které zná. Je to obvyklé v běžném životě. Aby jedinou podmínkou setrvání klienta v službě, byla naše schopnost mu potřebnou službu poskytnout.

Se stářím přichází omezení pohyblivosti, zajištění bezbariérovosti je nutnou potřebou.

 

Věcný obsah stavební akce, realizace

Vybudování bezbariérového vstupu do budovy, včetně úprav vstupních otvorů u stavby: Za Humny 580/15, Trmice, bydlení, st. p. č. 142, v kú. 774979 Trmice, obec 553697 Trmice, na LV č. 1140; okres: CZ0427 Ústí nad Labem u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.

Vybudování bezbariérového přístupu do budovy z vně budovy, úpravou okna, bylo řešeno svislou schodišťovou plošinou.

Jedná se o certifikovanou svislou zdvižnou plošinu. Plošina je usazena na pevném betonovém základě. Rozměr přepravní plochy plošiny: 1400x1100 (přepravní plocha plošiny); konstrukční výška plošiny 80 mm (zapuštění pod úroveň terénu); zdvih cca 1350 mm; nosnost 315 kg, plošina má 2 stanice, vnější provedení, nástup a výstup v přímém směru. Součástí plošiny jsou dveře (s oknem) a branka v zastávkách s výplní z bezpečnostního skla CONNEX, které jsou jištěny elektro zámky proti nežádoucímu otevření.