Transformace DOZP Hliňany

Transformace služeb pobytových zařízení sociální péče v Ústeckém kraji

 

Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č.93/74R/2007 ve znění usnesení č.46/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 byl Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále „DOZP") Hliňany (zařízení příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem) začleněn do projektu „Podpora transformace sociálních služeb“.

DOZP Hliňany poskytoval pobytové sociální služby pro 40 uživatelů v nevhodných materiálně-technických podmínkách. Základním cílem bylo opustit prostory barokního zámku a přemístit poskytování sociálních služeb do míst s dostupnou sítí veřejných služeb.

Po opuštění stávajícího objektu – vznikne šest skupinových domácností a dvě (tři) individuální domácnosti. V domácnosti bude bydlet maximálně 6 uživatelů a v jednom místě budou zřízeny maximálně dvě domácnosti: 

  • 2 skupinové domácnosti v Teplicích – chráněné bydlení
  • 2 skupinové domácnosti v Trmicích – domov pro osoby se zdravotním postižením, z toho jedna domácnost s vysokou mírou podpory
  • 6 individuálních domácnosti v Ústí nad Labem – chráněné bydlení.

Záměr byl realizován v období:

  • podání projektu, výběr dodavatele / Prosinec 2010 – prosinec 2012
  • výstavba objektu Trmice / Leden 2013 – červen 2014
  • rekonstrukce objektu Teplice / Leden 2013 – únor 2014


Projekt byl realizován podle „Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče, které vydalo MPSV ČR.

 

Dokumentace:

Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče