Chráněné bydlení

Co je služba CHB?

Sociální služba chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba chráněné bydlení je pobytová služba a je poskytována na dvou adresách v lázeňském městě Teplice s veškerou občanskou vybaveností.

Na adrese Vrchlického 1242/19 jsou dvě domácnosti. Jsou tvořeny tak, že v každé domácnosti žije 6 klientů, z nichž každý klient má svůj jednolůžkový pokoj, který si vybavuje dle svých představ a individuálních potřeb a přání. Dále je v domácnosti k dispozici obývací místnost s kuchyňským koutem, která je společná pro všechny klienty. Vybavení domácností je takové, aby kopírovalo běžnou domácnost, tedy aby klienti služby měli možnost žít v takovém prostředí, které se nejvíc podobá prostředí jejich vrstevníků. V domácnosti je dále k dispozici sociální zařízení – 1 koupelna se sprchovým koutem i vanou a dále dvě toalety. Společným prostorem pro klienty je taktéž zahrada s altánem, bazénem, ovocnými stromy a záhony.

Na adrese M. Alše 2053 jsou tři domácnosti, taktéž bezbariérové. Každá domácnost má svůj samostatný vstup ze společné chodby. Dvě domácnosti mají kapacitu čtyři lůžka a jedna domácnost je třílůžková. Každá domácnost je jiná, vybavena účelně a vkusně. Jednolůžkové pokoje si klienti také vybavují dle svých představ a přání. Společné prostory tvoří obývací místnost s kuchyňským a jídelním koutem, sociální zařízení (WC a koupelna). Z obývací místnosti každé domácnosti je samostatný vstup na zahradu. Objekt na adrese M. Alše není oplocen, okolí objektu je osázeno keři a další zelení.

Kapacita služby – 23 míst

Služba poskytována na adresách:
Mikoláše Alše 2053, Teplice (11 míst)
Vrchlického 1242/19, Teplice (12 míst)

Na každé domácnosti je nepřetržitý provoz se stálým personálem.

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby s mentálním postižením, případně s kombinovaným – tělesnými či smyslovými vadami, poruchami v komunikaci a specifickými poruchami učení. Info - Vnitřní předpis č. 1 Veřejný závazek, leták.

Osobám ve věkové kategorii "mladší senioři (65 - 80 let)" a "starší senioři (nad 80let)" je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let.

Hlavním cílem Chráněného bydlení Teplice je začlenění uživatelů do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím rozvoje jejich dovedností a schopností v těchto oblastech:

 • péče o vlastní osobu
 • v činnostech spojených s chodem domácnosti
 • rozvoj pracovních dovedností
 • podpora rodiny a partnerských vztahů
 • aktivní využívání volného času
 • pomoc v rozhodování o vlastním životě a převzetí odpovědnosti za něj
 • zapojováním uživatelů do pracovní rehabilitace mimo Chráněné bydlení
 • zaměstnáváním uživatelů na volném trhu práce
 • zapojováním uživatelů do sportovních a dobrovolných aktivit mimo zařízení
 • postupnou přípravou uživatelů na přechod do podporovaného bydlení nebo samostatného bydlení
 • využíváním místně dostupných služeb a zdrojů (lékař, kadeřník, kino, divadlo, obchody, knihovna, škola…)
 • využíváním nabídek společenských akcí a aktivit ve městě a okolí
 • podáváním podnětů k přehodnocování způsobilosti k právním úkonům

Principy (zásady) poskytování služeb v Chráněném bydlení Teplice

 • respektování potřeb a přání uživatelů
 • partnerský přístup
 • odbornost poskytované služby

Posláním chráněného bydlení je pomocí přátelského a vnímavého přístupu poskytovat podporu v bydlení a běžném životě lidem s mentálním postižením tak, aby žili co nejběžnějším způsobem života v přirozeném prostředí.

Služba je poskytována na principu vzájemného partnerství, uživatelé mají možnost svobodné volby. Je respektována a podporována jejich individualita, pocit nezávislosti a soběstačnosti. Uživatelům se poskytuje potřebná podpora a péče, aby mohli žít, pokud to vzhledem ke zdravotnímu postižení bude možné, běžným způsobem života.

Jak to u nás chodí?

Začleňujeme uživatele do běžného života s odpovídající mírou podpory a s ohledem na jejich individuální schopnosti prostřednictvím rozvoje jejich dovedností a schopností. Podpora se poskytuje především v těchto oblastech:

 • péče o vlastní osobu
 • v činnostech spojených s chodem domácnosti
 • rozvoj pracovních dovedností
 • podpora rodiny a partnerských vztahů
 • aktivní využívání volného času
 • pomoc v rozhodování o vlastním životě a převzetí odpovědnosti za něj
 • zapojováním uživatelů do pracovní rehabilitace mimo Chráněné bydlení
 • zaměstnáváním uživatelů na volném trhu práce
 • zapojováním uživatelů do sportovních a dobrovolných aktivit mimo zařízení
 • postupnou přípravou uživatelů na přechod do podporovaného bydlení nebo samostatného bydlení
 • využíváním místně dostupných služeb a zdrojů (lékař, kadeřník, kino, divadlo, obchody, knihovna, škola…)
 • využíváním nabídek společenských akcí a aktivit ve městě a okolí
 • podáváním podnětů k přehodnocování způsobilosti k právním úkonům

Chcete o službě vědět více?

Neváhejte se na nás obrátit telefonicky nebo osobně.