CHB Teplice

Poskytujeme službu chráněné bydlení. Cílovou skupinou jsou dospělé osoby s mentálním postižením, případně s kombinovaným – tělesnými či smyslovými vadami, poruchami v komunikaci a specifickými poruchami učení, kteří potřebují asistenci a podporu při naplňování úkonů a činností běžného denního života, individuálních potřeb a osobních cílů a není možné zajistit jim tuto podporu prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.

Služba je poskytována na principu vzájemného partnerství, uživatelé mají možnost svobodné volby. Je respektována a podporována jejich individualita, pocit nezávislosti a soběstačnosti. Uživatelům se poskytuje potřebná podpora a péče, aby mohli žít, pokud to vzhledem ke zdravotnímu postižení bude možné, běžným způsobem života.

Služby