Služba – sociálně terapeutická dílna

Co je služba STD?

Služba Sociálně terapeutické dílny Úsměv je ambulantní služba, kterou poskytujeme na 4 místech poskytování (Teplice, Vaňov, Všebořice, Bukov).

Posláním naší služby je prostřednictvím pracovní terapie zajistit lidem z cílové skupiny takovou individuální podporu, která povede k získání, udržení a rozvoji jejich pracovních návyků a dovedností v různých oblastech pracovních činností, které jsou potřebné pro běžný způsob života. To znamená, že chceme klientům nabídnout takové služby a aktivity, které jim pomohou v zapojení do běžné společnosti včetně možného uplatnění na volném trhu práce a dále nabídnout jim smysluplné trávení volného času.  

Kapacita služby:   22 klientů  ( 2-3 klienti na 1 pracovníka)

Místa poskytování sociální služby

  • Čajkovského 1908/82 – Vaňov (budova ředitelství)
  • Masarykova 754/318a - Bukov
  • Vrchlického 1242/19 - Teplice
  • Všebořická 181/35 – Všebořice

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek od 8.00- 15.00 hod.

Služby sociálně terapeutických dílen jsou klientům poskytovány zcela bezplatně.

Pro koho tu jsme?

Naše služba je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 80 let, ať už z našich pobytových zařízení nebo z rodin.

Jak to u nás chodí?

Klienti k nám do služby docházejí z jednotlivých středisek naší organizace, ale i z běžných rodin. Jejich každodenní náplní, je v rámci pracovní terapie získat či udržet pracovní návyky, setkat se se svými kamarády, popovídat si s nimi a v neposlední řadě najít smysluplnou činnost, kde by se mohli realizovat. Věnují se zde činnostem, které jim pomáhají získat nebo si udržet dovednosti potřebné pro jejich samostatnost.

Dílny mají různá zaměření (dřevozpracující, rukodělné, počítačové, „škola“). Klienti si mohou vybrat, jakou dílnu chtějí navštěvovat. Činnosti jsou přizpůsobené klientům na „míru“.

Jelikož jsou v každé dílně vždy jen 2-3 klienti, může se jim pracovník dostatečně věnovat. Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi.

Chcete o službě vědět více?

Neváhejte se na nás obrátit telefonicky nebo osobně.