Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutické dílny byly založeny v roce 2011 a poskytují ambulantní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení.

V roce 2019 byly odloučeny od Denního stacionáře Úsměv a nyní poskytují službu pod názvem Sociálně terapeutické dílny Úsměv.

 

Služby

Najdete nás také na Facebooku.