Chráněné bydlení

Co je služba CHB?

Služba chráněné bydlení je pobytová služba, která je poskytována v nájemních bytech a v rodinném domě. Byty si pronajímáme od soukromých osob, jsou součástí běžných bytových domů v městských částech Všebořice, Bukov a Klíše.
V bytech bydlí dva nebo tři klienti. Každý má v bytě svůj soukromý prostor na osobní věci, prostor jen pro sebe.
V rodinném domě žije 5 klientů. Každý klient má v domě svůj soukromý prostor na osobní věci, prostor jen pro sebe.
Služba je poskytována pouze přes den - od 7:00 do 19:00 hodin (v nutných případech i v noci). Klienti ve službě chráněné bydlení si sami určují, kolik, kde a jakou podporu potřebují a využijí. Služba vychází z individuálních potřeb každého klienta, klienti jsou podporováni v samostatnosti a v co nejmenší závislosti na službě.

Kapacita služby - 18 míst.

Služba poskytována na adresách:

Všebořická 471/20, 400 01, Ústí nad Labem
Všebořická 471/20, 400 01, Ústí nad Labem
Palachova 663/47, 400 01, Ústí nad Labem
Hornické Domy 166/9, 400 10, Ústí nad Labem
Plynárenská 295/14, 400 10, Ústí nad Labem
Štursova 25, 400 10, Ústí nad Labem

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinou klientů chráněného bydlení jsou dospělí s mentálním postižením, případně s kombinovaným – tělesnými či smyslovými vadami, poruchami v komunikaci a specifickými poruchami učení, jež potřebují asistenci a podporu při naplňování úkonů a činností běžného denního života, individuálních potřeb a osobních cílů a není možné zajistit jim tuto podporu prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb.

Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 - 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).

Pro dospělé lidi od 18 let do 64 let - s mentálním a případně kombinovaným postižením, mobilní (více ve veřejném závazku).

Jak to u nás chodí?

Za podpory pracovníků klienti žijí běžný a normální život – klienti žijí v pronajatých bytech, kde se starají o svůj byt, chodí do práce nebo do sociálně terapeutických dílen. Klienti chodí na běžné nákupy potravin, na bytech si za pomocí pracovníka připravují snídaně a večeře. Obědy jsou zajištěny z kuchyně DOZP Všebořice, popř. klienti obědvají ve škole nebo v dílnách. Klienti svůj volný čas tráví podle svého přání a svých možností, rádi se zúčastňují společenských či sportovních akcí. Klienti pravidelně jezdí na letní dovolené, sportovní pobyty. Snažíme se udržovat vztah s příbuznými či přáteli.

Chcete o službě vědět více?

Pokud se chcete o naší službě dovědět více, neváhejte nás kontaktovat nebo navštívit.
Veřejný závazek - poslání, cíle a cílovou skupinu naší služby najdete zde.