Speciální hasičská olympiáda

Nultý ročník Speciální hasičské olympiády pro mentálně postiženou mládež se uskutečnil 30. dubna 1999. Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Labem a ÚSP Všebořice (nyní DOZP Všebořice). Hlavními organizátory této ojedinělé akce jsou Sdružení hasičů ČMS Ústí nad Labem, DOZP Všebořice, Sdružení dobrovolných hasičů při DOZP Všebořice a Severní Terasa a Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. .

Posláním této soutěže je rozvíjet znalosti a technické dovednosti v jednotlivých disciplínách s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem této akce je nejen soutěžní formou podporovat zájem o požární ochranu, ale zejména připravit všechny soutěžící na zvládání mimořádných událostí, které jim život může přinést.

U každého ročníku soutěže se účastní družstva z ÚSP a DOZP z celého Ústeckého kraje a také žáci speciálních škol. Soutěží se bez rozdílu věku nebo typu postižení.

Z počátku se tato akce konala na Stadionu dětí a mládeže na Bukově. Od roku 2006 soutěž probíhala na stadionu ploché dráhy v Chabařovicích. Od roku 2008 se akce koná v areálu ZŠ Elišky Krásnohorské za spolupráce vedení školy.

Hlavní cenou Speciální hasičské olympiády je putovní pohár primátora Statutárního města Ústí nad Labem.

Šestičlenná družstva se o putovní pohár utkávají v sedmi hasičských disciplínách (každá disciplína je zvláště uzpůsobena zdravotnímu stavu soutěžících):

Štafeta 6 x 30 m

S překážkami - jednotliví členové soutěžních družstev jsou rozmístěni na předem vytyčené trase a překonávají překážky rozestavěné v jednotlivých úsecích (žebříková stěna, vodní příkop, přenášení ručního hasícího přístroje, podlézání stojanu s laťkou, přebíhání lavičky, spojení rozdělovače s hadicí a proudnicí).

Požární útok na 50 m

Úkolem soutěžících je na 50ti metrové trati spojit čtyři hadice C (zkrácené na 10m), proběhnout s nimi 6ti metrovým tunelem, přejít přes lavičku, překonat bariéru a pomocí dvou džberových stříkaček srazit plechovky umístěné na stojanech.

Hasičský kuželník

Každý závodník hází ze vzdálenosti 3,5m svinutou hadici C o délce 10m na devět kuželek umístěných na dřevěné podložce.

Technické značky PO

Každý závodník dostane několik kartiček s technickými značkami PO a jeho úkolem je všechny značky správně pojmenovat a určit.

Topografické značky

Každý závodník dostane několik kartiček s topografickými značkami a jeho úkolem je poznat, co která značka znamená.

Základy první pomoci

Jeden ze soutěžících z každého družstva představuje raněného, ostatní soutěžící mají za úkol obvázat raněnému koleno nebo loket, naložit ho na nosítka a poponést ho do určené vzdálenosti.

Použití jednoduchých hasebních přístrojů

Soutěžící na základě vysvětlené mimořádné situace určují hasící prostředky, které by použili ke zdolání definované mimořádné události (hořící tráva na zahradě, hořící PET lahve, elektrospotřebič, nebo odpadkový koš v místnosti.........)

Naše ocenění

Za rozvoj požární ochrany a Speciální hasičskou  olympiádu pro osoby s mentálním postižením jsme byli nominováni a získali cenu časopisu Rescue report za rok 2015 Zlatý záchranářský kříž, který jsme převzali z rukou prezidenta republiky na Pražském hradě.