DOZP Všebořice

DOZP Všebořice nabízí bydlení lidem s mentálním postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemohou ji řešit prostřednictvím rodiny nebo terénních služeb. Nabízíme všem nový domov - příjemné prostředí, pohodovou atmosféru, pracovní i společenské vyžití a přátelský přístup. Snažíme se, aby služby byly provázané - tzn., aby byla návaznost péče o našeho klienta od dětství až po dospělost.

Naši prioritou je samostatný a hlavně spokojený klient - proto jsou služby poskytovány na principu vzájemného partnerství, klienti mají možnost svobodné volby, je respektována a podporována jejich individualita, pocit nezávislosti a soběstačnosti. Klientům je poskytována péče a podpora takovým způsobem, aby mohli žít, pokud to vzhledem ke zdravotnímu postižení bude možné, běžným způsobem života.

Domov Všebořice nabízí lidem s mentálním postižením dva typy služeb - domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení

 

Služby

Najdete nás také na Facebooku.