Jak to u nás vypadá

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Hlavní budova

 

Domácnosti  

 

Pokoje 

 

Chráněné bydlení  

 

Denní stacionář