DOZP Severní Terasa

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa poskytuje již od roku 1991 pobytové a ambulantní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s přidruženým kombinovaným postižením, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov Severní Terasa poskytuje sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a denní stacionář.

Při poskytování služby je kladen maximální důraz na individuální přístup ke klientovi, je respektována jeho svobodná vůle, jeho práva i potřeby. Klienti jsou podporováni ve své samostatnosti a nezávislosti.

 

Služby

Najdete nás také na Facebooku.